Tisztelt Megbízó!

Az alábbiakban kivánjuk a társaság gazdasági felelősségét kiemelni, a vállalt feladatok elvégzésére vonatkozó vállalások megbízhatóságát hangsúlyozni.

A társaság az GENERALI Biztosító zrt.-nél évi öt millió forint, továbbá káronként egymillió forint összegű limit felelősségbiztosítással rendelkezik, amely a megbízási igény szerint növelhető.

Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozom a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a szerződés végéig, illetve a vállalt feladat teljesítése során.

Tudomásul veszem, hogy alkalmazottaim eljárása során anyagi helytállási kötelezettség és felelősség terhel minden olyan, a Megrendelőt ért kárért, amelyek a vállalt munka teljesítésével összefüggésben, felróhatóan harmadik személyeknek személyükben illetve vagyonukban keletkeztek.

Fenti kockázatok csökkentése érdekében vállalom.

Érdekes oldal.

A biztosító társaság kiválasztására a Megbízóval együttműködve, annak igényei szerint kerül sor.

Kelt: Budapest, 2009. január 01.